Ecological Cleaning system Ltd

 

                                                              

 
 

 

 

 

 

PDF презентация
    Photo

 

 

Дружеството Еколоджикъл Клийнинг Систем ООД работи от 30 години в областта на индустриалното почистване и реставрация на паметници на културата. То се ражда най-напред в Сардиния, след това и в цяла Европа, специализирано в специфичното почистване и полиране на повърхностите, отстраняването на графити и подновяването на паметници от камък и бронз.

Дружеството се състои от специализирани технолози, които имат своята компетентност и познание в предлагането на висококачествени услуги в почистването и полирането. По настоящем, чрез системата EKOBIOTECH, достигнахме високо качество и професионализъм в прилагането една уникална система за почистване на фасади, графити, паметници на културата, състояща се в почистване и полагане на защитен слой върху повърхностите, който е 100 % биоразложим, и не позволява проникването на спрей, боя до почистените вече повърхности и подпомагащо бъдещото отстраняване на графити. Приложима за: статуи от бронз и камък - фасади с историческо значение - интериора и есктериора на градския транспорт.

Чрез 30 – годишния си опит в почистването и реставрацията на исторически сгради, паметници, подове, наранени от времето – от оксидация, ръжда, графити, ние залагаме на екип, работещ върху постоянно развитие и новаторство, благодарение на който с лекота използва машините и новите технологии и същевременно ги прилагат върху повърхностите с голямо уважение към природата и към хората.

 

 

Ecological Cleaning System Ltd  1636 Sofia Bulgaria Ovcha Kupel 2 Bl.18 Tel. +359 8888 07849  +359 8888 13496        

 

                                                          

GRAMOTA
Video